طراحی اتوماسیون های اداری و دانشگاهی تحت وب، سیستم الکترونیکی کنفرانس ها، مجلات و نشریات